"Сто и двадесет години стъпки към светлото"


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
Да бъде Светлина! Любов да има! Светът не е какъвто бе. И детството неповторимо да има синьо, приказно небе!                   ...
  Да сте здрави и щастливи, да сте весели, игриви, да сте бели и червени – все така засмени!   Децата от първи до четвърти клас изработиха прекрасни ...
  И малките ученици отбелязаха празника....                  видеофилм     На 19 февруари учениците от 1б клас отдадоха ...