"Сто и двадесет години стъпки към светлото"


„Ти все така излъчваш светлина,
огряваш моя неспокоен път,
със твоите вълшебни семена
безбройни поколения вървят...”

/из химна на ОУ „Неофит Рилски”/
school
Обявиха класирането на участниците в общинския конкурс за рисунка на тема „Обичам моя роден град“. Конкурсът се проведе по случай празника на Дупница – 19 ...
Заповед № РД 08-219 от 20.10.2021 година на директора за обучение от разстояние в електронна среда
19 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ДУПНИЦА   НА    ДУПНИЦА   Съдбовен кръстопът на ветровете, гнездо в дланта на Рила среброкоса, роден от пулса жив на ...